FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra stenhus

Varför ska man bygga ett stenhus?

Stenblocken som utgör grunden i våra stenhus består till största del av sand, vatten och kalk. Det innebär att huset blir 100% återvinningsbart och det är dessutom diffusionsöppet, obrännbart och har god förmåga att värmeisolera. Materialet är helt fritt från allergiframkallande ämnen, underhållsfritt och kan inte angripas av röta, mögel eller svamp.

Är stenhus bättre än trähus?

Svaret på frågan beror såklart på ditt personliga tycke, men om man ser saken ur ett konstruktionsperspektiv så är stenhus ett mer hållbart och energisnålt alternativ, som dessutom kräver mindre underhåll.

Hur lång tid tar det att bygga ett stenhus

Beroende på projektets omfattning kan tiden variera, men generellt sätt tar det cirka 6-9 månader att bygga ett hus.

Vad kostar ett stenhus hos er?

Kostnaden för våra stenhus beror på faktorer som exempelvis hur stort huset ska vara och hur mycket material som kommer att gå åt. Vi har ett cirka kvadratmeterpris från 13 000 -15 000 kr för stomme och 22 000 – 26 000 kr för nyckelfärdigt hus.